ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คนผู้ค้นพบโลก
หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : อาณัติ อนันตภาค
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของนักผจญภัยนักสำรวจและนักเดินทางที่ผู้เขียนผนวกเอาเรื่องการกำเนิดและการล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตกเข้ามาสอดแทรกเอาไว้อย่างสนุกและน่าติดตามเรื่องราวเหล่านี้เผยให้เห็นถึงมุมมองและวิถีชีวิตของนักเดินทางผู้สำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ๆ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และความรู้ของมนุษยชาติให้กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ และเคยเป็นมาเรื่องราวของพวกเขาแม้มองด้านหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวอันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และการดิ้นรนเพื่อแสวงหาของมนุษย์ก็จริง แต่กลับกันอีกด้านหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงด้านมืดของคนที่พยายามที่จะรุกล้ำดินแดนและอาณาเขตที่ตั้งตัวเองไม่รู้จักอย่างเห็นแก่ตัวด้วยเช่นกัน "