ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.3 ติวเข้มเตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ปริณดา ธนผลิน
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในการเรียนรู้เรื่องของภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามในโลกนี้ สิ่งที่ผู้เรียนจะละเลยไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการฝึกฝนทักษะ ทั้ง 4 ด้านของการเรียนภาษาให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด นั่นคือ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาประเทศ ซึ่งเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย และไม่ได้มีพื้นฐานมาตั้งแต่เริ่ม เราก็ควรจะต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เช่น ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาที่สองที่เราจะต้องเรียนรู้ เพราะในปัจจุบันนี้โลกของเราได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาที่สอง ที่สามหรืออาจจะที่เป็นภาษาที่สี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นสิ่งที่ไกลตัว จนเกินไปดังนั้นน้องๆ ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งในแง่ของประสบการณ์ชีวิตและทางด้านวิชาการก็ควรจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเอาไว้ให้มากๆ เพราะนั่นจะทำให้น้องๆ มีทักษะทางภาษาและสามารถนำความรู้นี้ติดตัว นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิตหนังสือ “ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ม.3 เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4” เล่มนี้จึงถือเป็นคู่มือที่ดีสำหรับน้องๆ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมหลักไวยากรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นรวมถึงแนวข้อสอบจำลองที่เป็นรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ พร้อมคำอธิบายในส่วนของเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงทั้งในและนอกห้องเรียน หวังว่าทักษะและความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆ ทุกคนจะพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป