ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ ฉบับ แอดวานซ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเข้าใจหลักไวยากรณืที่สำคัญ จำเป็นและ ต้องใช้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งได้เร็ว และ การเรียนหลักไวยากรณ์ให้เข้าใจ ใช้ได้ทันทีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ก็ยิ่งสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงได้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญ จำเป็นต้องใช้แบบทดสอบ โครงสร้าง และตัวอย่างสำคัญ พร้อมคำอธิบายแบบง่ายๆ เพื่อผู้อ่านได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ด้วยตนเองได้ทันที  โดยเน้นการพัฒนาทักษะ ภาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน เรียน และ สอบ ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สามารถทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของไวยากรณ์อังกฤษ ในแต่ละบทแบง่ายๆ ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  เนื้อหาต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ ได้บรรจุคำอธิบายแบบง่ายๆ วิธีการใช้ที่สำคัญ โครงสร้างที่จำเป็น ตัวอย่างที่ชัดเจน รุปประโยค ความหมาย และคำศัพท์ที่ต้องใช้เพิ่มมากขึ้น ผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ศึกษาขั้นตอนได้โดยละเอียดครบถ้วน เรียนได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงระดับแอดวานซ์ได้เลย  เคล็ดลับในการเก่งภาษาอังกฤษเล่มนี้คือ  เข้าใจหลักไวยากรณ์ จดจำโครงสร้าง รู้จักความหมายคำ จำรูปประโยค และนำไปใช้ได้ทันที ทุกบท ทุกคำอธิบายทุกเรื่องของหลักไวยากรณ์ เนื้อหาต่างๆที่ผู้เขียนบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างสมบูรณ์